Tarieven & Vergoeding

Vergoeding van PUUR Kindertherapie sessies zijn vaak mogelijk in de aanvullende verzekering. Of en in welke mate de sessies vergoed worden is afhankelijk van je zorgverzekeraar en je gekozen pakket.

KOSTEN

• Een kindtherapeutische sessie bestaat uit 50 min. speel/contacttijd & 10 min. voor verslaglegging. De kosten per sessie bedragen € 95,-
• Een observatie op school duurt 1 uur en kost € 95,-
• Een gesprek met de leerkracht en/of IB-er duurt 1 uur. De kosten bedragen € 95,-
• Een uitgewerkt verslag kost € 190,-
• Telefonische gesprekken langer dan 15 minuten worden naar rato (€ 95,- per uur) in rekening gebracht.
• Na elke sessie ontvang je per mail een factuur. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening van de factuur. De factuur kun je digitaal indienen bij je zorgverzekeraar.
• Gemaakte afspraken dienen telefonisch (ook voicemail) minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd.
• Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht. Een oudergesprek duurt 50 minuten. De kosten per gesprek bedragen € 95,-

Vergoedingen

PUUR Kindertherapie is aangesloten bij beroepsvereninging de VIT (de Vereniging van Integraal Therapeuten) en de Koepelvereniging RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Hierdoor worden de sessies door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Op de site van de VIT is een overzicht geplaatst van de vergoedingen van zorgverzekeraars per 1 januari 2022. Kijk hier voor de vergoedingsmogelijkheden. 

Registratiegegevens t.b.v. vergoedings
aanvragen:

AGB-code zorgverlener: 90043655
AGB-code praktijk:90052394
VIT-registratienummer:450.14.A
RBCZ licentienummer:180110R

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

PUUR Kindertherapie is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dit is een beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Het SKJ registratienummer is 100026707

Mocht jouw zorgverzekeraar de kosten niet vergoeden dan kun je coulance aanvragen bij je zorgverzekeraar. Je kunt gebruik maken van een voorbeeldbrief die de VIT heeft opgesteld. Of deze therapie aanvoeren als bijzondere ziektekosten bij de jaarlijkse belastingaangifte. Binnen een PGB (Persoons Gebonden Budget) kan ook begeleiding gegeven worden.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van u zelf, zodat we in gesprek met elkaar kunnen gaan om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het Klachtrecht van de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij geschilleninstantie SCAG. Mijn inschrijving in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (licentienr. 180110R) zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.

Praktische zaken

Voor aanvang

Voor aanvang van de therapie dienen beide ouders een behandelovereenkomst te ondertekenen. Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt.

Wachtruimte & lift

Er is een wachtruimte en een lift aanwezig.

Openbaar vervoer

De praktijk is ook met het openbaar vervoer te bereiken. Dit is bus (lijn) 60 Delft-Tanthof/Nootdorp. Je kunt uitstappen bij de halte Waterweegbree.

Tijdens het wachten

Er is een bosrijke omgeving voor een wandeling, sport of het uitlaten van de hond.

Tijdens intake

Tijdens de intake en oudergesprekken is het wenselijk dat beide ouders/verzorgers aanwezig zijn.

Parkeren

Er zijn voldoende (gratis) parkeerkeermogelijkheden.

Internet

Er is gratis wifi.

Scroll naar top